Istnieje wiele pięknych piosenek religijnych. Są one wspaniałą formą modlitwy, gdyż mówi się, że śpiew to modlitwa podwójna. Piosenki religijne stanowią wspaniałą oprawę niedzielnych mszy. Są również często śpiewane z okazji nabożeństw okolicznościowych. Barka tekst jest znana chyba każdemu Polakowi bez względu na to czy jest on wierzący czy nie. To jedna z ulubionych pieśni zmarłego papieża, świętego Jana Pawła II. Była śpiewana podczas jego pielgrzymek do Polski. Dzięki niemu stała się ona niezwykle popularna i śpiewana w całym kraju.

 

Tekst Barki jest niezwykle wymowny, co przesądza o jej atrakcyjności. Piosenka ta jest śpiewana w kościołach z okazji chociażby dnia papieskiego. Kojarzona z naszym wielkim rodakiem wywołuje u wiernych wzruszenie. Jeżeli nie znamy tekstu wszystkich zwrotek Barki, warto sobie go przyswoić. Bardzo dobrze byłoby, gdybyśmy nauczyli tekstu tej pieśni także nasze dzieci. Tylko wiara przekazywana z pokolenia na pokolenie ma bowiem szansę przetrwać. Śpiewanie pieśni religijnych niewątpliwie ułatwi przekazywanie najmłodszym wiary. Przy okazji sprawi też, że nasze więzi z dziećmi się pogłębią.